Pokrytie a dostupnosť internetu

Pôsobíme na Liptove

Pokrytie internetu a TV

Pre nasledujúce obce poskytujeme internet a televíziu:
Beňušovce
Bobrovník
Bukovina
Dlhá Lúka
Hliník
Ižipovce
Krmeš
Kvačany
Liptovská Anna
Liptovská Sielnica
Liptovské Matiašovce
Liptovské Vlachy
Liptovské Vlašky
Liptovský Mikuláš
Liptovský Trnovec
Prosiek
Závažná Poruba