Nastavenia internetu, poštového klienta a IP telefónu

Emailové schránky CityCom

Veľkosť: 100 MB

 • Prijímanie pošty:

  • POP3 server: pop3.citycom.sk, port 995 - (SSL/TLS)

  • IMAP server: imap.citycom.sk, port 993 - (SSL/TLS)

 • Odosielanie pošty SMTP server: smtp.citycom.sk, port 465 - (SSL/TLS)


Ďalšie informácie:

 • Ak sa prihlasujete cez webmail priamo na stránke www.citycom.sk (viď. päta stránky), pri prihlásení je potrebné zadať celú mailovú adresu v tvare meno@citycom.sk.
 • Pri nastavovení e-mailových klientov (Outlook, Thunderbird) je potrebné uvádzať celú adresu v tvare meno@citycom.sk.
 • Pre prímanie pošty je nutné vo vašom e-mailovom klientovi/programe nastaviť server pop3.citycom.sk pre POP3 alebo imap.citycom.sk pre IMAP.
 • Pre odosielanie je nutné nastaviť poštový server smtp.citycom.sk.


Nastavanie Wifi routra

Odporúčanie pre nastavenie vlastného wifi routra (domácej wifi):

 • Vaše domáce WIFI si môžete väčšinou nakonfigurovať na režim AP alebo ROUTER.
 • Ak je nakonfigurované ako AP (a DHCP je vypnuté), tak je všetko v poriadku.
 • C prípade nastavenia na režim ROUTER odporúčame, aby ste si v našej sieti CityCom nastavili pre vnútorný LAN interface rozsah napr. 10.15.15.x, t.j. LAN interface vášho routra by mal mať IP adresu 10.15.15.1 a DHCP zapnuté s rozsahom napr. 10.15.15.21 po 10.15.15.91.
 • Nepoužívajte pre vnútorný LAN Interface rozsah 192.168.1.x ani 192.168.2.1, keďže dané rozsahy sa používajú pre manažment a monitoring siete CityCom.
 • Samozrejme, nezabudnite na nastavenie správneho vysielacieho kanála, aby ste nemali rušenú komunikáciu medzi Wifi a koncovým zariadením, napr. vaším PC.


Riešenie problémov a diagnostika pripojenia Citycom

Porgram na stiahnutie: DiagNet - program pre svoje fungovanie vyžaduje inštaláciu NetFramework 4.5.2


FTP prístup na Vaše web stránky umiestnené na našich serveroch

Pre prístup z internetu: ftp://188.123.102.184
Adresa pre prístup z intranetu (zo siete CityCom): ftp://192.168.1.15


Nastavenie DNS serveru siete

IP adresa servera: 8.8.8.8


Eurofón - nastavenie IP telefónov

Domain: sip.eurofon.sk
Register: sip.eurofon.sk
STUN Server: stun.eurofon.sk


Tu si môžete pozrieť nastavenia ďalších VoIP zariadení:


Ak si neviete poradiť s nastavením Vášho zariadenia, môžete nás kontaktovať na info@citycom.sk.